Meny

Retreat

Retreater 2024

IMG_20221216_0941291.jpg Under året kommer vi att ha flera retreater här på Hjortsbergagården.Längre ned på sidan finner du de retreater som är inplanerade.Retreat betyder att dra sig tillbaka, att få en möjlighet till vila och få hämta nya krafter.
Vi tar oss bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Retreat ger oss tid att bara få vara och ta emot.
Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten att vara ifred med sina tankar.

Har du frågor om våra retreater kontakta Birgitta Nilsson
retreat.hjortsberga@yahoo.se

Folder med retreater

20160405_161018.jpg Här finner ni foldern med information om hösten och vårens retreater

Klicka här för att se foldern

Smaka på Guds ord

14-17 november
Retreat med personlig vägledning

Det här är en retreat med möjlighet att meditera på egen hand. I bön, stillhet och eftertanke inför bibelordet inbjuds du till ett fördjupat möte med både Gud och dig själv.
Varje dag träffar du en av retreatens ledare för enskilt samtal. Du avsätter tid för bön och meditation över de bibeltexter du får av din vägledare och ni samtalar sedan om det du varit med om i mötet med texterna.
Dagen får sin fasta rytm av nattvard, tideböner och måltider. Däremellan finns det gott om tid för bön, reflektion, promenad och vila.
Detta är en prova-på-retreat i det som kallas ”retreat med personlig vägledning”. Varje dag ges gemensam vägledning där du blir introducerad i retreatformen.

Retreatledare:
Gunlög och Tomas Laveson, Kvillsfors. Gunlög är sjuksköterska och Tomas är pastor i Equmeniakyrkan. Båda har lång erfarenhet av retreater och är utbildade inom ignatiansk vägledningstradition.

Anmälan: retreat.hjortsberga@yahoo.se
Kostnad: 2.900 k/person
Retreaten är i samarbete med föreningen Kompass

Föreningen Kompass är en ekumenisk förening för att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska traditionen.

Retreat för dig som längtar och söker

22- 24 november.
Retreatledare: Frida Blomberg och Mia Berggren

Vi återkommer med mer information

Konfrumsmartboard.jpg

sjostugansolglitter.jpg

Nymobleringannexet.jpg

Logement.jpg

Kyrksalen.jpg

20170823_142258-1.jpg

vindskyddhost.jpg

IMG_0664.jpg

DATOR-KONTOR---1081.JPG

20150911_091936.jpg

Dimmasjon.jpg


Hjortsbergagården Ideell Förening, Gravanäsvägen 19, 342 93 Hjortsberga Tel 073 963 3961 mail: info@hjortsbergagarden.se