Meny

Hjortsbergagårdens Vänner

Vill du bli vår vän?

kanotbild---fam.jpg

Sedan Hjortsbergagården byggdes på 1950-talet har den varit med om hundratals läger för barn och unga, församlingsdagar, kurser och retreater. Korvgrillning vid sjön, gudstjänster, lek, samtal, bön och stillhet har odlat gemenskapen till Gud och mellan människor i 60 år. Vill du se att vår verksamhet fortsätter att blomma?

Gården ägdes fram till 2013 av Missionskyrkan – numera Equmeniakyrkan. I oktober 2013 togs ägandet över av en ideell förening bildad av församlingarna i Alvesta, Moheda, Växjö och Åseda. Efter en stor renovering har Hjortsbergagården nu större resurser att ta emot fler grupper och gäster. Utöver konfirmander, församlingsgrupper, retreater och musikanter välkomnar vi bland annat företagskonferenser, bröllop och privata fester. Här finns även möjlighet till övernattning med frukost.

Verksamheten leds av gårdsstyrelsen tillsammans med föreståndare Gitten Öholm och en stab av engagerade medarbetare, men det behövs även frivilliga som kan vara med och stödja på olika sätt. Här har du en möjlighet att få vara med!

Som en av Hjortsbergagårdens vänner vill vi uppmuntra dig att:
• Be för gården
• Tala gott om gården
• Besöka gården
Varje vän får:
• Information om gården och dess aktiviteter
• Programblad
• Möjlighet att som volontär arbeta på gården – gratis kost och logi

En gåva på 100 kronor per år, eller mer kommer att bli till glädje för många.

Den betalas in på bankgiro: 451- 4287 ( Hjortsbergagården)
Swish 123 440 71 36

Konfrumsmartboard.jpg

sjostugansolglitter.jpg

Nymobleringannexet.jpg

Logement.jpg

Kyrksalen.jpg

20170823_142258-1.jpg

vindskyddhost.jpg

IMG_0664.jpg

DATOR-KONTOR---1081.JPG

20150911_091936.jpg

Dimmasjon.jpg


Hjortsbergagården Ideell Förening, Gravanäsvägen 19, 342 93 Hjortsberga Tel 073 963 3961 mail: info@hjortsbergagarden.se